Publications

Showing entries 120 - 140 out of 361

2016


2015


Fave, M-J., Johnson, R. A., Cover, S., Handschuh, S., Metscher, B. D., Mueller, G. B., Gopalan, S., & Abouheif, E. (2015). Past climate change on Sky Islands drives novelty in a core developmental gene network and its phenotype. BMC Evolutionary Biology, 15, [183]. doi.org/10.1186/s12862-015-0448-4


Herdina, A. N., Kelly, D. A., Jahelkova, H., Lina, P. H. C., Horacek, I., & Metscher, B. D. (2015). Testing hypotheses of bat baculum function with 3D models derived from microCT. Journal of Anatomy, 226(3), 229-235. doi.org/10.1111/joa.12274


Kryštufek, B., Koren, T., Engelberger, S., Horváth, G. F., Purger, J. J., Arslan, A., Chisąmera, G., & Murariu, D. (2015). Fossorial morphotype does not make a species in water voles. Mammalia, 79(3), 293-303. doi.org/10.1515/mammalia-2014-0059


Müller, G. B., & Nemeschkal, H. L. (2015). Zoologie im Hauch der Moderne: Vom Typus zum offenen System. In K. A. Fröschl (Ed.), Reflexive Innensichten aus der Universität Wien: Wiener Disziplingeschichten zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik (pp. 355-369). V&R unipress, Vienna University Press. 650 Jahre Universität Wien - Aufbruch ins neue Jahrhundert Vol. 4


Showing entries 120 - 140 out of 361